Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.safrantat.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi No: 37 – Safranbolu / Karabük  (Bundan böyle Safrantat olarak anılacaktır).

b) www.safrantat.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin  sahip olduğu internet sitesi www.safrantat.com.tr‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.safrantat.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.safrantat.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.safrantat.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.safrantat.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.safrantat.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.safrantat.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından www.safrantat.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 3.12. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ilgili kurumlara tebliğ edilen yasal işlemlere uymaküyenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. Tebligat Adresleri

4.a. www.safrantat.com.tr sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının www.safrantat.com.tr 'ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

4.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

4.c. Yine www.safrantat.com.tr 'nin kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.safrantat.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Safrantat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

6. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Ücretsiz Kargo

1.200₺ Üzerine

100% Güvenli

Hızlı ve Kaliteli Ticaret

Tazelik Garantisi

Üretimden Son Tüketiciye

X